Russocice
kościół murowany,  Powiat turecki- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wieś

Russocice

Wieś położona w powiecie tureckim, w gminie Władysławów– z tą też miejscowością bezpośrednio sąsiaduje.  Pierwotnie była to wieś szlachecka, później także miasteczko, które decyzją władz rosyjskich utraciło prawa miejskie w 1870 roku.

Kościół

Pierwsze informacje o świątyni w Russosicach pojawiają się w XIV wieku. Obecny kościół został jednak wzniesiony w końcu kolejnego stulecia. Jest to obiekt późnogotycki, z cegły w wątku polskim, z węższym i niższym prezbiterium. Przy nawie z obu stron neogotyckie kaplice dobudowane w XIX wieku. Sklepienie kolebkowe z lunetami pochodzi z przełomu XVII/XVIII wieku. Wewnątrz ołtarze późnobarokowe zapewne z fundacji rodu
W 1528 roku kościół miał tytuł prepozytury z kolegium mansjonarzy. Zachował się opis dotyczący świątyni z 1910 roku: Znane są jedynie pojedyńcze momenta jego dziejów, między innemi, że około 1775 roku kościół był gruntownie odnawiany, zostało dobudowane prezbiterium i wystawiono wieżę. Wiele zasług w utrzymaniu kościoła w należytym stanie położył ks. Sebasjan Rajski, który był tu rektorem od roku 1786-go, za niego istniała szkoła, utrzymywana kosztem kolatora, Aleksandra Surowskiego.
Przy świątyni, w latach 1938-1939 na miejscu starej stodoły z inicjatywy ks. Grzegorza Domańskiego, wzniesiono dom parafialny.

Źródło: Makary Górzyński, Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, Turek 2009

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA