Kościół w Skokach
atrakcje i ciekawostki krajoznawcze,  kościół drewniany,  Miasto,  park krajobrazowy,  Powiat wągrowiecki- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Szlak kościołów drewnianych Puszczy Zielonki,  Wielkopolska dla rodzin- miejsce przyjazne i dostępne

Skoki

Miasto położone w powiecie wągrowieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skoki. Obecnie liczy niespełna 4000 mieszkańców. Zostało założone w 1367 roku otrzymując wówczas prawa miejskie z nadania Kazimierza Wielkiego. Było to miasto prywatne należące do Janusza z Podlesia. W XVI i XVII wieku to ośrodek działalności braci czeskich, co poprzez liberalną politykę religijną i sprowadzaniu nowych mieszkańców przyczyniło się do rozwoju miasta. Ówczesny właściciel Mikołaj Rej (prawnuk słynnego Mikołaja Reja) był kalwinem, który poparł pustoszący kraj najazd szwedzki. Ostateczne zwycięstwo Jana Kazimierza i obciążenia wojenne spowodowały upadek miasta. Nie pomogły w tym późniejsze pożary i epidemie. Od XVII wieku ważną gałęzią gospodarczą ośrodka było sukiennictwo. Miejscowość znajduje się na szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki.

Planujesz zwiedzanie miasta? Nocuj w Skokach i okolicach!

Kościół

Kościół pw. św. Mikołaja wzniesiono w 1737 roku z inicjatywy wojewody poznańskiego Kazimierza Raczyńskiego. Wyróżnia się on dwuwieżową fasadą, co jest rzadkością wśród drewnianych świątyń. Warto zaznaczyć, że obiekt jest konstrukcji słupowo-ramowej, którą to wypełniono cegłami- odmiana tzw. muru pruskiego. Najstarsze zabytki zgromadzone we wnętrzu pochodzą z XVII wieku. To tutaj pochowano wnuka Mikołaja Reja- Andrzeja, który był zaufanym doradcą i tłumaczem Władysława IV Wazy. Obok świątyni znajduje się przyrodnicza ścieżka edukacyjna i sporych rozmiarów parking.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version