Kościół w Sobocie
kościół murowany,  Powiat poznański- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wieś

Sobota

Wieś położona w powiecie poznańskim w gminie Rokietnica. Pierwsze informacje o istniejącej tutaj parafii pochodzą z XIII wieku. Dawne dokumenty wymieniają wówczas istnienie we wsi drewnianego kościoła.

Kościół

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sobocie, posiadający obecnie rangę sanktuarium, został wzniesiony dzięki proboszczowi Janowi Sobockiemu w latach 1510-1517. Jest to murawa, późnogotycka świątynia, która zasadniczo zachowała swój pierwotny charakter. Remont przybytku i dodanie kilku cech z epoki to już dzieło kanonika kaliskiego Ksawerego Moraczewskiego z 1780 roku. Kolejna ważna renowacja odbyła się już w 1894 roku z inicjatywy ks. Maksymiliana Baranieckiego. W czasie wojny kościół został ograbiony przez Niemców i zamieniony na magazyn, w związku z tym nie zobaczymy tutaj licznych dzieł sztuki. W ołtarzu znajduje się szczęśliwie zachowany, słynący łaskami obraz Matki Boskiej z 1794 roku. Wokół świątyni znajduje się kilka ciekawych nagrobków. Szczególną uwagę należy zwrócić na romantyczny nagrobek dziedzica Soboty i Bytkowa Ignacego Laszkowskiego w formie złamanej kolumny, o którą opiera się płacząca dziewczyna.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA