Kościół w Sokolnikach
kościół murowany,  Powiat wrzesiński- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wieś

Sokolniki

Wieś położona w powiecie wrzesińskim w gminie Kołaczkowo. Pierwotnie była to wieś służebna będąca własnością księcia Przemysła II. Lokacja miejscowości miała miejsce przed 1286 rokiem. W kolejnym stuleciu Sokolniki były własnością królewską, aż do 1385 roku, kiedy to wieś otrzymał biskup poznański Dobrogost. W XVI wieku mieszkało tutaj 18 chłopów, 3 ogrodników i 2 karczmarzy. Pod koniec XIX wieku w Sokolnikach odnotowano 399 mieszkańców ulokowanych w 36 domach. W części dworskiej natomiast spisano 276 osób w 16 domach. Majątek należał wówczas do Juliana Lewandowskiego, który sprzedał go następnie Niemieckiej Komisji Kolonizacyjnej.

Kościół

Pierwszy kościół w Sokolnikach musiał istnieć jeszcze przed 1413 rokiem, zapewne nawet w XIII wieku. Akta wizytacyjne wspominają o drewnianej świątyni pw. św. Jakuba. Obecny kościół powstał w stylu neobarokowym w 1926 roku według projektu Stefana Cybichowskiego. Konsekracja przybytku miała miejsce 28 sierpnia 1932 przez kard. Augusta Hlonda.

Cmentarz

Zabytkowy cmentarz ewangelicko-unijny z XIX wieku. Pomimo lokalizacji na uboczu jest zadbany, a to za sprawą współpracy Zespołu Szkół Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni oraz Carl-Gotthard-Langhans-Schule Wolfenbűttel w Dolnej Saksonii. Rozpoczęta od 1997 roku opieka nad obiektem przyniosła wymierne korzyści w postaci kolejnego uratowanego nieczynnego cmentarza.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA