hotel,  kościół murowany,  Miasto,  Powiat śremski- zabytki i atrakcje,  świątynie,  zabytkowy ratusz

Śrem

Miasto liczące ok.30 000 mieszkańców, siedziba powiatu śremskiego, położone nad Wartą. Zlokalizowane ok. 30 km na południe od Poznania. Pierwsza wzmianka o mieście pojawia się w 1136 roku jako ważny gród kasztelański o nazwie Zrem.

Plac 20 Stycznia z Ratuszem

Rynek, obecnie Plac 20 Października, stanowił centrum średniowiecznego Śremu. Pierwotnie kształt rynku był wrzecionowaty i sięgał aż do kościoła farnego. Obecny kształt prostokąta uzyskał na początku XVI wieku. Rynkowe pierzeje tworzą dzisiaj typowe XIX-wieczne kamienice mieszczańskie.
Ratusz został wzniesiony w 1838 roku w stylu eklektycznym, czerpiąc wzory z renesansu i klasycyzmu.

Kościół Farny pw. NMP Wniebowziętej

Budowę obecnej świątyni rozpoczęto po lokacji miasta na prawym brzegu Warty w 1393 roku. Prace przy obiekcie trwały około 100 lat, a wieżę dostawiono dopiero w wieku XVI. Kościół jest budową późnogotycką, jednonawową z prostokątnym prezbiterium i równą z nim wielkością trzyprzęsłową nawą. Szczyt późnogotycki rozczłonkowany kilkoma kondygnacjami prostokątnych tynkowanych płycin w obramieniach z profilowanej cegły.

Kościół szpitalny pw. Świętego Ducha

Późnogotycki kościół wzniesiony w XVI wieku jako szpitalny na miejscu wcześniejszej, drewnianej świątyni. Odbudowany po zniszczeniach dokonanych przez Szwedów w 1658 roku. W połowie XIX wieku został przejęty przez protestantów i dostosowany do ich potrzeb. Przebudowano wówczas balkony oraz przykryto świątynię stropem. Na zewnątrz w fasadzie dostawiono dwie czworoboczne wieżyczki i ozdobiono ją ostrołukowym szczytem.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Exit mobile version