atrakcje i ciekawostki krajoznawcze,  hotel,  kościół murowany,  Miasto,  Powiat średzki- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Transwielkopolska Trasa Rowerowa,  Wspomnienia Wielkopolski Edwarda hr. Raczyńskiego

Środa Wielkopolska

Miasto położone w powiecie średzkim, około 40 km na południowy wschód od Poznania. Nazwa miasta pochodzi od dnia tygodnia — środy, która w średniowieczu była dniem targowymi, mając podstawowe znaczenie dla rozwoju całego regionu. To także miejsce obrad sejmików ziemskich województwa poznańskiego i kaliskiego od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku.

Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego przez Edwarda Hr. Raczyńskiego z 1842 roku

Było miastem Starościańskiem, a co oczy prowincyi Wielkopolskiej więcej jeszcze na nie ściągało, było miejscem zbierania się sejmików województ, Poznańskiego, Kaliskiego i Gnieźnieńskiego. Pierwsza o Środzie wzmianka w historykach naszych, jest z roku 1231, kiedy tu Władysław Laskonogi umarł z żalu, iż od oblężenia Gniezna odstąpić był musiał. Za panowania Władysława Jagiełły, kiedy krzyżacy znaczną część Wielkopolski zplądrowali, zamek Średzki obok wielu innych zniszczony przez nich został roku 1331.
Poważny kościół w Środzie, sprzeczne w duszy Polaka wzbudza uczucia. Tu się odbywały sejmiki. Zjednej strony prawo radzenia o potrzebach kraju dozwolone najniższemu z obywatelów (stanu przecież szlacheckiego wyłącznie) wznosi umysł w poważnych wspomnieniach, z drugiej strony przecież odzywają się żal i niechęć, kiedy się spogląda na miejsce, gdzie przodkowie nasi tak źle obradowali. Nieraz świątynia w Środzie świadkiem była scen gorszących. Tu w czasie sejmików, lały się potoki mocnych trunków w kole braci szlachty, tu często lała się i krew radzących o tem, co ciemnota i przesąd dobrem publicznym nazywały.

Szlakiem Edwarda Raczyńskiego

Kolegiata

Pierwsze wzmianki pisemne tyczące fary sięgają 1281 roku. Obecnie istniejąca świątynia wzniesiona została zapewne staraniem kanonika poznańskiego Bartłomieja (1423-1428), jako jednonawowa budowla gotycka. Fundator świątyni i kolegium kanoników – Władysław Jagiełło postarał się o potwierdzenie i poszerzenie praw kolegiaty na Soborze w Bazylei, który wydał stosowny dokument w 1435 roku. Świątynia została przebudowana na przełomie XV i XVI wieku, gdy dobudowano nawy boczne oraz podwyższono wieże. To tutaj zapadały szlacheckie ustalenia na sejm walny i sejm prowincjonalny. Środa ze swą kolegiatą i obradami sejmików tworzyła więc w największym stopniu szlachecki parlamentaryzm Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez prawie 300 lat. Rola świątyni spadła więc wraz z zaborami i ustaniem działalności sejmików.

Rynek

Zachowany historyczny układ urbanistyczny wraz z zabytkową zabudową.

Kościół poewangelicki

Kościół pw. Najświętszego serca Jezusa powstał pierwotnie dla ludności niemieckiej wyznania luterańskiego. Zbudowano go w latach 1881-1888 w stylu neoromańskim.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA