dwór,  park krajobrazowy,  Powiat kaliski- zabytki i atrakcje,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Szczytniki

Wieś leżąca w powiecie kaliskim, siedziba Gminy Szczytniki, ok. 16 km. na wschód od Kalisza. Liczyło około 700 mieszkańców.

Historia

Pierwsza wzmianka pisana pochodzi z 1409 roku. W średniowieczu Szczytniki były wsią służebną grodu kaliskiego. W XVIII wieku była własnością Łubieńskich. Jako ciekawostkę można podać, iż Feliks Łubieński jako pierwszy sprowadził do Polski ziemniaki i uprawiał je w swoich włościach. W rękach tej rodziny wieś pozostawała przez 150 lat. Przez ten czas rozwinęli w Sczytnikach gospodarkę hodowlaną, tkactwo płócienne, zajmowali się ulepszaniem upraw, zakładaniem ogrodów, pasiek, chmielników.

Gdy Prusacy w wyniku II rozbioru Polski zajęli te ziemie, król pruski Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern w październiku 1793 roku wybrał się na objazd zdobytych terytoriów. Wyraził wtedy życzenie odwiedzenia Feliksa Łubieńskiego w Szczytnikach. Król był goszczony w obecności około stu przedstawicieli szlachty. Wkrótce Tomasz Łubieński, za wstawiennictwem króla pruskiego, zamienił Szczytniki wraz z Kalinową na starostwo guzowskie.

Dwór

Barokowy dwór rodziny Łubieńskich zbudowany po połowie XVIII wieku z przybudówką od wschodu i ozdobnym portalem z 1910 roku. Obecnie znajduje się tutaj urząd gminy. Stan dworu można określić na bardzo dobry.

Park

Park krajobrazowy o powierzchni 3,5 ha z dwoma stawami, jeden z wysepką, i pomnikowymi drzewami: dębami, lipami i 3 platanami wyrastającymi z jednego korzenia.

Szczytniki

Spichlerz

Spichlerz z XIX (?) wieku znajdujący się z bliskiej odległości od dworu. Znajduje się w złym stanie, wymagający pilnego remontu.

Szczytniki

Źródło: S. Małyszko. Majątki Wielkopolskie: Powiat Kaliski; W. Łęcki, P. Maluśkiewicz. Słownik Krajoznawczy Wielkopolski; Wikipedia; materiały własne; Fot. Aleksander Liebert

One Comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version