Marchwacz

Wieś leżąca w powiecie kaliskim, gminie Szczytniki, ok. 12 km. na wschód od Kalisza. Liczy około 400 mieszkańców. Pierwsze źródła pisane pochodzące z 1136 roku wspominają wieś jako posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1819 roku przechodzi na własność Bonawentury Niemojowskiego, prezesa Rządu Narodowego w okresie powstania listopadowego. Jako represje za działalność […]