Pałac w Uchorowie
kościół murowany,  pałac,  park krajobrazowy,  Powiat poznański- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Uchorowo

Wieś położona w powiecie poznańskim w gminie Murowana Goślina. Najstarsze informacje źródłowe pojawiają się już w okresie średniowiecza- w 1388 roku. Pierwszym znanym właścicielem ziemskim był niejaki Paszko Wyskota, który na początku kolejnego stulecia procesował się z proboszczem ze Skórzewa. W 1418 roku wsią władał kanclerz poznański Mikołaj Górka, a następnie w 1503 roku Mikołaj Młyński. W kolejnych latach Uchorowo wielokrotnie zmieniało właścicieli, aż około 1760 roku przeszło w ręce Mycielskich, a następnie Garczyńskich.

Na początku XIX wieku majątek nabył właściciel pobliskiego Łukowa, oficer napoleoński Józef Goetendorf – Grabowski herbu Zbiświcz. Postać ta została wspomniana przez Adama Mickiewicza w Panu Tadeuszu. Widzieli się oni zapewne podczas wielkopolskich wojaży poety w sąsiednim Łukowie podczas pobytu u brata- Franciszka. Grabowski odznaczył się w szczególny sposób dla Mickiewiczów, sprowadzając go w 1831 roku z powrotem do domu z obozu dla internowanych. Adam Mickiewicz na pewno był mu za to wdzięczny. Niestety, problemy finansowe wymusiły sprzedaż wsi w 1845 roku rodzinie von Jagow, zresztą przy krytycznej opinii wielkopolskiego ziemiaństwa. Ci z kolei sprzedali Uchorowo rodzinie von Nathusius. W rękach niemieckich majątek pozostawał do 1918 roku, kiedy to przejął go poznański przemysłowiec Zdzisław Droste.

Pałac

Pałac powstały w latach 1840– 1870 dla rodziny von Jagow. Budynek miał wówczas formę eleganckiej willi włoskiej. Rozbudowa dokonana za czasów rodziny von Nathusius dodała rezydencji aneksy i wieżę, która bardzo przypomina basztę zamku z Gołuchowa. Kto wie na ile jest to dzieło przypadku, a na ile celowe działanie mające upodobnić trochę pałac do warownej twierdzy, co było wówczas modne. W fasadzie frontowej znajduje się piętrowy ryzalit, w tylnej zaokrąglony, także piętrowy.

Po wojnie działało tutaj Państwowe Gospodarstwo Rolne i spółka Agrofarma. Całość założenia prezentuje obecnie opłakany stan- pałacowi grozi zawalenie a park prawie zupełnie zdziczał i w niekontrolowany sposób zarósł. Jeszcze tylko wieża jakoś broni się przed zniszczeniem… Rezydencja ogrodzona i niedostępna. Wejście do parku możliwe od strony kaplicy.

Kaplica pałacowa

Tuż obok pałacu, w tym samym parku, znajduje się kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP, wybudowana początkowo dla von Nathusius w 1890 roku. Wówczas modlili się tutaj ewangelicy, a po 1919 roku katolicy. Za czasów Zdzisława Droste, który prowadził o nią spór z wcześniejszymi właścicielami, przymierzana do rangi kościoła parafialnego, do czego jednak nigdy nie doszło.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version