atrakcje i ciekawostki krajoznawcze,  hotel,  kościół murowany,  Miasto,  muzeum,  Powiat wągrowiecki- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wielkopolska dla rodzin- miejsce przyjazne i dostępne

Wągrowiec

Wągrowiec to miasto w Wielkopolsce położone ok. 60 km. na północny wschód od Poznania, siedziba powiatu wągrowieckiego. Jego początki związane są z osadą na wyspie między rzekami Wełny i Nielby. W 1319 roku osada została kupiona przez zakon cystersów, co przyczyniło się do jej rozwoju, a w późniejszym okresie nastąpiło przekształcenie w miasto. Prawa miejskie zostały nadane prawdopodobnie w 1381 roku, a prawa magdeburskie niecałe 50 lat później przez króla Władysława Jagiełłę. Od połowy XVII wieku rozpoczynają się czarne karty historii miasta, poprzez wojny, liczne pożary i epidemie traci na znaczeniu i stopniowo upadał. Miasto jest malowniczo położone nad 3 jeziorami, w związku z tym osoby pragnące odpoczynku i pięknych widoków nie powinny się zawieść. Wartą uwagi jest także bifurkacja, czyli skrzyżowanie rzek pod kątem prostym. Rzadko spotykaną ciekawostką jest grobowiec rotmistrza wojsk napoleońskich Franciszka Łakińskiego w kształcie piramidy – znajduje się on we wsi Łaziska, graniczącej z Wągrowcem.

Kościół farny

Pierwszy kościół ufundowali prawdopodobnie cystersi z Łekna w XIV wieku. Obecna świątynia została wzniesiona w stylu późnogotyckim w XVI wieku. Konsekracja miała miejsce w 1575 roku. Najstarszy ołtarz późnorenesansowy pochodzi z XVI wieku.

Klasztor

 Dawne opactwo cystersów, obecnie paulinów. Na budowę wybrano zachodnią część wyspy Prostyni chronionej wodami Wełny i Nielby. Przy klasztorze wzniesiono dom opacki, dormitorium i bibliotekę. Z inicjatywy opata Dzierżanowskiego w 1557 utworzono tak zwaną wyższą szkołę dla chłopców wywodzących się z miejscowej szlachty. Okres działalności Dzierżanowskiego oraz dwóch jego następców był dla klasztoru i miasta okresem prawdziwego rozkwitu. W 1747 roku w wyniku pożaru obiekt został prawie całkowicie zniszczony. Odbudowano go w II połowie XVIII wieku,njednak w 1836 roku nastąpiła kasata klasztoru. Urządzono tutaj sąd i więzienie, a świątynię zamieniono na kościół parafialny.

Piramida w Łaziskach

Grobowiec rotmistrza Franciszka Jerzego Łakińskiego wzniesiony z kamieni ciosowych w kształcie piramidy o wysokości ponad 6 metrów. Niedaleko stoi także kolumna o barokowych kształtach, pod którą według tradycji pochowano konia rotmistrza. Teren wokół piramidy obsadzono sosnami, o których Łakiński miał powiedzieć, że kiedy drzewa przerosną piramidę, wtedy Polska odzyska niepodległość. Jak się później okazało, były to prorocze słowa, które się sprawdziły po zakończeniu I wojny światowej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version