Kościół w Warzymowie
kościół murowany,  legendy wielkopolskie,  Powiat koniński- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wieś

Warzymowo

Osada położona w powiecie konińskim w gminie Skulsk. Według miejscowych podań, w tej niewielkiej wsi, ponoć jednej z najmniejszych w kraju, mieszkał piast Kołodziej, założyciel dynastii Piastów, czyli późniejszych władców Polski. Według legend żona piasta Kołodzieja ukryła w Warzymowie skarb. Wracając do sfery faktów, pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1398 roku, kiedy to niejaki Jaszczołd świadczył podczas procesu w Gnieźnie za Przedpełkiem z Warzymowa. Do dzisiaj zachowały się zapiski traktujące o znajdującym się tutaj zamku.

Istniał tu niegdyś zamek, z którego pozostała ciężka, uroczysta baszta. Wioska leży nad Gopłem, dość w teren miejscu wązkiem, dziwnym, najpoetyczniejszym zbiegiem okoliczności, na przeciwległym brzegu, około przepływu Noteci przez Gopło, leży wioska Noć, która według podania miała być miejscem urodzenia Rzepichy. I tak dwie kolebki dwojga czczonych małżonków spoglądają na siebie lśniącemi okienkami swych chatek, i tylko Gopło je rozdziela, a raczej wiąże łańcuchem nurtów czystych i silnych, jak miłość w sercu wieśniaczem”. Jadwiga Łuszczewska, Dziennik Kujawski 1861 rok

Kościół w Warzymowie- fotografia z 1924 roku

Śladów po tym obiekcie próżno już dzisiaj szukać, chociaż w starych artykułach prasowych kilkukrotnie jest o nim mowa. Najprawdopodobniej zamek został całkowicie rozebrany na cegłę jeszcze przed 1939 rokiem. Przypuszczalnie zostało po nim jedynie niewielkie, zarośniecie wzniesienie zlokalizowane na zachód od murowanego kościoła. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż z Warzymowem związany jest Mikołaj Nałęcz, zwanym także Krwawcem lub Diabłem Weneckim. Był to kaliski sędzia ziemski, który zasłynął z bezwzględności wobec politycznych rywali. Zostały po nim słynne ruiny zamku w Wenecji. Od połowy XVI wieku właścicielem Warzymowa został starosta rogoziński Krzysztof Sokołowski. Około 1880 roku Wolscy rozparcelowali swe dobra, a na ich terenach utworzono nowe wsie. Z czasem dla sprowadzonych tutaj kolonistów niemieckich utworzone zostały mniejsze gospodarstwa. Po wyzwoleniu Polski dwa największe z nich należały do Konstantego Gadzinowskiego i do rodziny Sierakowskich.

Kościół

Pierwsze informacje o znajdującym się we wsi drewnianym kościele pochodzą z XIV wieku. Obecnie istniejąca murowana świątynia fundacji Mikołaja z Warzymowa została konsekrowana w 1443 roku przez biskupa włocławskiego Władysława Oporowskiego. Od końca XVI wieku obiekt zaczął z czasem popadać w ruinę, aż ostatecznie w latach 60. XIX zamieniono go w magazyn. Ponoć mieściła się tutaj nawet… stajnia dla koni wojsko napoleońskich. Za sprawą Wolskich, ówczesnych właścicieli wsi, oraz proboszcza Leopolda Ciesielskiego przystąpiono do naprawy kościoła, który 23 stycznia 1909 roku otrzymał wezwanie świętego Stanisława Biskupa. Jest to murowany, trójprzęsłowy obiekt wzniesiony z cegły o układzie gotyckim. Wewnątrz znajduje się wyposażenie z przełomu XVIII oraz XIX wieku.

Drogi miłośniku Wielkopolski, jest mi bardzo miło mi, że odwiedzasz moją stronę! Jeśli pomogłem Ci znaleźć potrzebne informacje, inspiracje do dalszych podróży lub po prostu spodobało się Tobie, to co robię, będę wdzięczny, gdy wesprzesz mnie stawiając mi wirtualną kawę. Takie wsparcie pomaga mi dalej kontynuować mój projekt.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version