Pałac na Opieszynie
hotel,  kościół murowany,  Miasto,  muzeum,  pałac,  Powiat wrzesiński- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  zabytkowy ratusz

Września

Niespełna 30. tyś. miasto leżące w powiecie wrzesińskim, ok. 50 km. na wschód od Poznania. Za czasów Bolesława Chrobrego, wg. Galla Anonima tutejszy gród skupiał aż 2300 wojowników. Pierwsza wzmianka historyczna o Wrześni pochodzi jednak dopiero z 1256 roku. Ponowna lokacja ośrodka nastąpiła w poł. XIV wieku. Miasto rozwinęło się na planie owalnicy wzdłuż traktu handlowego łączącego Kalisz z Gnieznem, opodal skrzyżowania ze szlakiem Poznań – Łęczyca. W wyniku II rozbioru Polski w 1793 roku władzę nad terenem przejęły Prusy. Podczas Wiosny Ludów mieścił się tutaj obóz powstańczy. W 1900 roku Września liczyła 5535 mieszkańców. Większość ludności stanowili Polacy. Nie było tutaj żadnych większych zakładów przemysłowych, natomiast stosunkowo dobrze rozwijało się rzemiosło. Do historii miasta na stałe wpisał się strajk dzieci wrzesińskich z 1901 roku.

Rynek

Neogotycki ratusz z 1910 roku wybudowany w miejscu budynku poczty konnej zniszczonego przez pożar. Nad wejściem do ratusza, na kartuszu widać herb rodowy Porajów – pierwszych właścicieli Wrześni. Przedstawia on przedstawia w polu czerwonym srebrną różę o zielonych listkach i złotym środku.
Zabudowa rynku pochodzi przeważnie z XIX/XX wieku. W 1720 roku spalono tutaj na stosie cztery kobiety. Dwie z nich skazano za czary, a pozostałe za ponoć fałszywe oskarżenia proboszcza wrzesińskiego ks. Franciszka Lutosławskiego.

Pałac na Opieszynie

Pałac powstał w drugiej połowie XIX wieku dla rodziny Ponińskich z użyciem form historyzujących. Zasadnicza przebudowa obiektu miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku oraz w trakcie ostatniego remontu rozpoczęto w 2005 roku, kiedy to zabytek zaadaptowano na luksusowy hotel z restauracją.

Pierwotnie pałac zlokalizowany był na terenie dawnej wsi Opieszyn, która obecnie stanowi integralną część z miastem. Tradycje rezydencji w tym miejscu sięgają przynajmniej XVIII wieku, kiedy to za czasów Ponińskich rozpoczęto budowę oficyn oraz oranżerii, lecz z nieznanych powodów zaprzestano budowy właściciel siedziby.

Od 1923 roku majętność stanowiła własność Heleny z Ponińskich i Edwarda Mycielskich. Po wybuchu II wojny światowej pałac został zajęty przez Niemców, a wyposażenie zostało wywiezione lub zniszczone w wyniku pożaru. W 1945 roku budynek przekazano Powiatowej Męskiej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego, która jako Zespół Szkół Rolniczych użytkowała go do 90. XX wieku. W 1996 roku pałac odzyskał spadkobierca ostatnich przedwojennych właścicieli. Ostatecznie budynek prezentuje się wspaniale, przyciągając uwagę idealnym stanem technicznym oraz wypielęgnowanym otoczeniem.

Wokół pałacu rozciąga się park, pierwotnie barokowy, w 2 połowie XIX wieku przekształcony w krajobrazowy.

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich

Muzeum mieści się w zabytkowym budynku dawnej Katolickiej Szkoły Ludowej wybudowanej w 1790 roku. To tutaj w 1901 roku odbył się słynny strajk szkolny dzieci wrzesińskich w obronie nauki religii w języku polskim. Niemiecki nauczyciel wymierzył im wówczas karę cielesną za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii. Stosowana wobec nich przemoc fizyczną, powszechnym zjawiskiem stało się aresztowanie „niesubordynowanych” dzieci a nawet chłosta, spowodowała oburzenie społeczeństwa. Zastrajkowało wówczas 118 uczniów i uczennic. Za ich przykładem poszli uczniowie w innych szkołach zaboru pruskiego. W 1906 roku opór dzieci, podtrzymywany przez rodziców, którzy to często byli karani więzieniem, przybrał postać powszechnego strajku. W fazie największego jego nasilenia strajkowało ok. 75 tys. dzieci w ok. 800 szkołach. Za obrońców i reprezentantów interesów dzieci wrześnieńskich uważa się m.in. Henryka Sienkiewicza i Marię Konopnicką, którzy nadali sprawie międzynarodowy rozgłos. W 1966 roku uruchomiono tutaj muzeum upamiętniające walkę z pruskim zaborcą o przetrwanie narodowe Polaków. Eksponuje ono także zabytki archeologiczne dotyczące historii Wrześni i okolicy. Przedstawione tutaj materiały pochodzące z grodziska w niedalekim Grzybowie.

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
ul. Dzieci Wrzesińskich 13
62-300 Września
tel. (0-61) 43-60-192
www.muzeum.wrzesnia.pl

Kościół farny

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa z połowy XV wieku, odbudowany po zniszczeniach w 1656 roku. Wewnątrz z pierwotnego budynku zachowany tylko gotycki łuk tęczowy. Nad prezbiterium i nawą środkową znajduje się strop kasetonowy, a w nawach bocznych sklepienia krzyżowe. W prezbiterium malowidła pędzla Szpentkowskiego z Poznania i malowidła olejne pędzla J. Lewickiego z Pelpina ze scenami z historii Polski z końca XIX wieku.

Wieża ciśnień

Wieża wodociągowa zbudowana na początku XX wieku.

Drogi miłośniku Wielkopolski, jest mi bardzo miło mi, że odwiedzasz moją stronę! Jeśli pomogłem Ci znaleźć potrzebne informacje, inspiracje do dalszych podróży lub po prostu spodobało się Tobie, to co robię, będę wdzięczny, gdy wesprzesz mnie stawiając mi wirtualną kawę. Takie wsparcie pomaga mi dalej kontynuować mój projekt.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version