kościół murowany,  Miasto,  Powiat słupecki- zabytki i atrakcje,  świątynie

Zagórów

Niewielkie miasto położone w powiecie słupeckim nad rzeką Wartą, na skraju Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Zagórów pojawia się na kartach historii już w 1145 roku jako własność opactwa cysterskiego w pobliskim Lądzie. Prawa miejskie zostają nadane 1407 roku za panowania Władysława Jagiełły. W XVII wieku Zagórów zostaje zniszczony w czasie potopu szwedzkiego. Kolejne nieszczęście pojawia się w związku z przegranym powstaniem styczniowym- zaborca odbiera karnie prawa miejskie za udział mieszkańców w tym zrywie niepodległościowym. Przywrócono je w 1918 roku.

Kościół

Najcenniejszy zabytek Zagórowa. Pierwotna świątynia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła powstała w XIV wieku, ale obecna barokowa forma pochodzi z połowy XVIII wieku. Opat lądzki rozbudował wówczas kościół w stylu późnobarokowym i w tej formie możemy podziwiać obiekt dzisiaj. Jeszcze przed przebudową w 1686 roku dobudowano kaplicę południową w celu ulokowania w niej obrazu Matki Bożej Zagórowskiej. Wyposażenie wnętrza pochodzi z różnych epok- od elementów z XVI wieku po XIX wiek.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Exit mobile version