kościół murowany,  Powiat kaliski- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wieś

Złotniki

Wieś położona w powiecie kaliskim w gminie Koźminek. Pierwsze informacje o Złotnikach pochodzą z 1369 roku w dokumencie wystawionym przez króla Kazimierza Wielkiego dla Bartosza z Odolanowa. Początki założenia tutejszego cmentarza, wokół którego rozwinęła się obecna wieś, związane są z okresem szalejącej w okolicy epidemii cholery. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, chcąc uniknąć roznoszenia choroby, zmarłych grzebano z dala od zabudowań. W tym przypadku zdecydowano się na sosnowy lat, który należał do majątku dworskiego w Koźminku. Decyzją carskich urzędników został przyznany miejscowym chłopom, co oczywiście nie spodobało się szlachcie. Po latach sądowych sporów ostatecznie spór zażegnano, utworzono tutaj wiejskie pastwisko, a w 1914 roku ustalono także ostateczny zasięg cmentarza. W połowie XIX wieku pojawiają się także informacje o mieszkających tutaj pustelnikach.

Cmentarz i kaplica w Złotnikach

Kaplica

Początki tutejszej kaplicy cmentarnej związane są z legendą podaną przez E. Wypyszyńskiego: Przy drodze stała bardzo stara sosna, a na niej zawieszony obrazek Matki Bożej. Na tej sośnie miała się w jakimś bliżej nie dającym się ustalić czasie objawić Matka Boża, najprawdopodobniej pustelnikowi. Na tę pamiątkę miał powstać dzisiejszy Kościółek w Złotnikach. Pierwsze informacje o istniejącym tutaj kościółku pw. Najświętszej Marii Panny pochodzą z 1729 roku. Już w 1777 roku Radońscy z Koźminka ufundowali nowy, znacznie większy obiekt, który w 1831 roku uległ częściowemu zniszczeniu, lecz nadal funkcjonował. Obecny wygląd świątyni zawdzięczamy generalnej przebudowie z inicjatywy księdza Edwarda Kopczyńskiego przeprowadzonej w latach 1907-1917. Zlikwidowano wówczas drewniane kaplice boczne, podwyższono ściany oraz dostawiono wieżę z kaplicą Serca Jezusowego. We wnętrzu, w ołtarzu głównym, znajduje się obraz Matki Boskiej w drewnianej złoconej sukience z XVIII wieku. Wizerunek ten uznawany jest za cudowny i słynący łaskami. Obecnie obiekt służy zarówno jako kaplica cmentarna jak i kościół filialny parafii św. Jana Ewangelisty z Koźminka.

Na okalającym kaplicę cmentarzu pochowano m.in. Andrzeja Mielęckiego, bohatera powstania śląskiego zamordowanego przez Niemców w Katowicach 17 sierpnia 1920 roku oraz powstańców styczniowych poległych podczas potyczki z wojskami carskimi na polach wsi Dębsko. Ich śmierć związana jest z napadem na pocztę carską, której dokonano pod dowództwem Wojciecha Korytkowskiego 4 listopada 1863 roku. Zginęli oni w trakcie odsieczy w nierównej walce z oddziałami prowadzonymi przez chorążego Winiarskiego i setnika Groszewa. Poległo wówczas 30 powstańców wraz ze swoim dowódcą.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA