Pałac w Podrzeczu
pałac,  park krajobrazowy,  Powiat gostyński- zabytki i atrakcje,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Podrzecze

Wieś położona w powiecie gostyńskim w gminie Piaski na południe od Gostynia. Pierwsze wzmianki o Podrzeczu pochodzą z 1284 roku, wówczas Przemysław II pozwolił kasztelanowi krobskiemu Stefanowi lokować Górkę, Sowy i Podrzecze na prawie niemieckim. Wieś podzielona była na część Górną i Dolną, stan ten utrzymał się do XVIII wieku. W 1850 roku we wsi bł. Edmund Bojanowski założył ochronkę dla dzieci wiejskich. Ostatnim przedwojennym właścicielem majątku był Stanisław Taczanowski, kawaler maltański, jeden z odnowicieli Zakonu Maltańskiego. W pobliżu dzisiejszej wsi zachowały się ślady słowiańskiego grodziszcza sprzed połowy X wieku. 

Pałac

Pałac wzniesiony około 1840 roku dla Mikołaja Beliny-Węsierskiego na wzór zamku gotyckiego. Obiekt był wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. Ostateczna forma neogotyckiej rezydencji jest w większości piętrowa- z niską, trójkondygnacyjną wieżą od zachodu. W ostatnich latach zabytek wraz z parkiem odzyskali potomkowie dawnych właścicieli. Obecnie jednak rezydencja jest zaniedbana, opuszczona i niedostępna. Wnętrza zostały całkowicie ogołocone z wyposażenia.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA