Kościół w Łukowie
kościół drewniany,  pałac,  park krajobrazowy,  Powiat obornicki- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Łukowo

Wieś położona w powiecie obornickim w gminie Oborniki. Pierwsze informacje o znajdującej się tutaj parafii pochodzą z 1397 roku. W XIX wieku wieś należała do Grabowskich, a następnie od połowy stulecia do Martinich, którzy gospodarowali tutaj do II wojny światowej.

Wielkopolskie wędrówki Adama Mickiewicza

Pałac

Klasycystyczny pałac zbudowany dla rodziny Grabowskich na początku XIX wieku. Rezydencję przebudowano w 1877 roku dla kolejnych właścicieli ziemskich- Martinich. Jest to piętrowy pałac z trójkątnie zwieńczonym ryzalitem na osi, kryty płaskim dachem czterospadowym. W tympanonie ogrodowym znajduje się data 1877. Z boku pałacu dobudowane zostało parterowe skrzydło kryte płaskim dachem. Rozległy park krajobrazowy rozciąga się na przestrzeni 11,5 hektara.

Pałac w Łukowie

W 1831 roku w pałacu przebywał Adam Mickiewicz. Tak wizytę odnotował Józef Grabowski w swoim kalendarzu: „Grudzień 23/1831. Przybył do naszego domu przyjaciel nasz Franciszek Mickiewicz i zastał u nas brata Adama„.  Józef Grabowski, oficer napoleoński i polityk, nie brał bezpośredniego udziału w powstaniu listopadowym, ale wszelkimi możliwymi sposobami wspierał powstańców. Warto dodać, iż Franciszek Mickiewicz po Powstaniu Listopadowym był internowany w Elblągu. Po jego uwolnieniu przy wstawiennictwu m.in. Grabowskiego przyjechał do Łukowa z Wincentym Polem i Stefanem Garczyńskim. Wybitni goście przebywali tutaj tydzień. Dla naszego wieszcza była to ostatnia wigilia w kraju, a brat mieszkał w Łukowie jeszcze długie lata. Kiedy sytuacja zmusiła Grabowskich do sprzedaży majątku niemieckiej rodzinie Martinich, Franciszka ulokowano w Rożnowie we dworze Anieli i Hilarego Baranowskich.  Adam Mickiewicz nie zapomniał o poświęceniu Grabowskiego i umieścił go w Panu Tadeuszu:

Jeździłem ich odwiedzić; więc z panem Józefem
Grabowskim, który teraz jest rejmentu szefem,
A podówczas żył na wsi blisko Obiezierza,
Polowaliśmy sobie na małego źwierza.
Był pokój w Wielkopolszcze, jak teraz na Litwie;
Wtem nagle rozeszła się wieść o strasznej bitwie.
Przybiegł do nas posłaniec od pana Towdena:
Grabowski list przeczytał, krzyknął: «Jena! Jena!
Zbito Prusaków na łeb, na szyję, wygrana!»

Do niedawna w pałacu mieszkało kilka rodzin, a obecnie rezydencja przeszła w ręce prywatne i jest remontowana. We wnętrzu fragmentarycznie zachowały się niegdyś bogate sztukaterie i drewniana stolarka. Obok budynek spichlerza zbudowanego na początku XIX wieku.

Spichlerz w Łukowie

Kościół

Obecna świątynia pw. św. Michała Archanioła, wzniesiona w miejscu wcześniejszego przybytku, pochodzi z 1780 roku. Obecna forma jest rezultatem przebudowy z 1824 roku i późniejszych remontów. Jest to obiekt drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany, z węższym trójbocznie zamkniętym prezbiterium. We wnętrzu zachowało się rokokowe wyposażenie z końca XVIII wieku. Na szczególną uwagę zasługuje obraz Ars Moriendi autorstwa Wacława Grafa z 1753 roku oraz pozostałe wizerunki świętych umieszczone w ołtarzach bocznych.

Do historii parafii przeszła pasterka z 1831 roku- uczestniczył w niej sam Adam Mickiewicz, który przebywał w Łukowie u swojego brata Franciszka Mickiewicza. Na pamiątkę tego wydarzenia wykonano okolicznościową tablicę, którą umieszczono w kruchcie. W sąsiednim domu parafialnym umieszczono skromna Izba Pamięci im. Adama i Franciszka Mickiewiczów.

Murowana neogotycka kapliczka w Łukowie

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version